Informatie over gegevensbescherming en cookies

Verklaring over informatieverplichting

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 679/2016, de Duitse telecommunicatiewet 2003 en de door u verleende toestemming. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste aspecten van het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers aan onze website.

Doel van de verwerking en bewaartermijn

Wanneer u via het formulier op onze website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw aanvraag, het toezenden van informatie- en reclamemateriaal over producten en diensten en voor alle soorten marketingactiviteiten, remarketing en profiling van websites van de data-verantwoordelijke en/of diens vennoten. De gegevens worden digitaal en/of analoog bewaard gedurende een periode van 6 maanden na de aanvraag en zolang nodig is om de andere doelstellingen te bereiken, maar in geen geval langer dan 15 jaar vanaf het moment van registreren. Hierna hebben wij opnieuw uw toestemming nodig.

Gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt door de data-verantwoordelijke en/of door een door hem of haar hiermee belaste persoon in Italië. Het geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde verwerkingsproces is gericht op het verwerken van persoonsgegevens, zoals verzamelen, organiseren, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, analyseren, oproepen, gebruiken en openbaar maken door middel van verstrekken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken of combineren, beperkt toegankelijk maken, verwijderen of vernietigen van de gegevens.
In het kader van deze activiteiten kunnen de gegevens ten behoeve van marketingdoeleinden, remarketing, profiling of mailing worden doorgegeven aan derden die zijn gevestigd in Italië, EU-landen of niet-EU-landen, aan bedrijven die zich bezighouden met elektronische gegevensverwerking dan wel met consultancy op het gebied van software en/of hardware.

Cookies

Onze website gebruikt zogenoemde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven op uw computer bewaard totdat u ze verwijdert. Hierdoor kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert op onze website. Wanneer u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd over en uw toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. Door het uitschakelen van cookies kunt u mogelijk niet alle functies van de website gebruiken.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van de functies van webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google gebruikt cookies om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. De verzamelde informatie wordt overgedragen aan een server van de aanbieder en daar bewaard.
U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies geplaatst kunnen worden. Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens.

IP-anonimisering

Op deze website is IP-anonimisering actief. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort alvorens het naar een server in de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten ten behoeve van de websitebeheerder te genereren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven ten behoeve van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door deze browser plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische gegevens’ van Google Analytics. Op basis hiervan kunnen rapporten worden samengesteld met gegevens over leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van gepersonaliseerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot bepaalde personen. U kunt deze functie via de advertentie-instellingen in uw Google-account uitschakelen. Verder kunt u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics permanent uitschakelen, zoals beschreven onder het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverwerking’.

Nieuwsbrief

Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig alsmede uw voornaam, achternaam en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.
Om u doelgericht te kunnen informeren, verzamelen en verwerken wij daarnaast vrijwillig verstrekte gegevens over interesses, adres, verjaardag en eventueel andere zaken.
Zodra u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, ontvangt u een bevestigings-e-mail met daarin een link waarmee u uw aanmelding kunt bevestigen. Het abonnement op onze nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment opzeggen via dit formulier: https://www.altabadia.org/de/newsletter-abmeldung.html of https://www.altabadia.org/en/newsletter-cancellation.html
Uw gegevens die betrekking hebben op het versturen van de nieuwsbrief worden vervolgens onmiddellijk verwijderd.

Uw rechten

Data-verantwoordelijke:
Alta Badia Brand Konsortialgesellschaft m.b.H
Str. Planmurin 5
39036 La Villa
Italië
Tel. +39 0471 836176
Fax +39 0471 836540
info@altabadia.org
Gecertificeerde e-mail: altabadiabrand@legalmail.it

Voor het laatst bijgewerkt in mei 2018